Sand Bade- og Campingplass består av Sand Camping og Sandsletta badeplass i Re kommune.

I 2015 var det 60 år siden Våle – og Botne kommuner inngikk en avtale om å leie sletta på Sand og Sandsbakken, der Sand Camping ligger i dag.

Campingplassen har i dag 122 sesongplasser og noen få gjennomreisende plasser.

Området rundt Sand Bade- og Campingplass har en spennende historie, alt fra teglbrenning og isproduksjon til handelsfart via sjøvegen og tilknytning til Borge Mineralvannsfabrikk i Holmestrand.

I 2013 inngikk Sand Bade- og Campingplass AS leieavtale med Re Kommune om videre drift. Det er Jørn Gunnar og Jorunn E. Kristiansen som er aksjonærer og drivere av campingplassen fra sesong 2015.

Sand Camping ligger «nede i dumpa» mellom Snekkestad i nord og Hellandvika i sør. Og det er:

  • Ca 30 km fra Drammen
  • Ca 70 km fra Oslo
  • Ca 60 km fra Kongsberg
  • Ca 30 km fra Moss
  • Ca 50 km fra Larvik

Gamle Sand Gård som ligger ved badeplassen, «Kystleden leirsted», drives i dag av Kystleden i Oslofjorden. Det er mulighet for å leie huset til mindre tilstelninger og leire. Re kommune har ansvar for utleie fram til St. Hans (20.juni) og etter 1. september. I tiden fra 20. juni og til 1. september er det Kystleden selv som leier ut lokalitetene.

Sand Bade- og Campingplass AS har ansvar for kioskdrift i Kystledbygget og tilsyn med badeplassen og toalettene i Kystledhytta i løpet av sommersesongen.

 

 

Vi ønsker store og små velkommen til en flott opplevelse på