Sand Bade- og Campingplass består av Sand Camping og Sandsletta badeplass i Holmestrand kommune.

I 2015 var det 60 år siden Våle – og Botne kommuner inngikk en avtale om å leie sletta på Sand og Sandsbakken, der Sand Camping ligger i dag.

Campingplassen har i dag 120 sesongplasser og noen få gjennomreisende plasser.

Området rundt Sand Bade- og Campingplass har en spennende historie, alt fra teglbrenning og isproduksjon til handelsfart via sjøvegen og tilknytning til Borge Mineralvannsfabrikk i Holmestrand. 

Sand Camping ligger «nede i dumpa» mellom Snekkestad i nord og Hellandvika i sør. Og det er:

  • Ca 30 km fra Drammen
  • Ca 70 km fra Oslo
  • Ca 60 km fra Kongsberg
  • Ca 30 km fra Moss
  • Ca 50 km fra Larvik

Gamle Sand Gård som ligger ved badeplassen, «Kystleden leirsted», drives i dag av Tønsberg kommune og Kystleden i Oslofjorden. Det er mulighet for å leie huset til mindre tilstelninger og leire. Tønsberg kommune har ansvar for utleie fram til St. Hans (ca 20.juni) og etter 1. september. I tiden fra ca. 20. juni og til 1. september er det Kystleden selv som leier ut lokalitetene.

Sand Bade- og Campingplass AS har ansvar for kioskdrift i Kystledbygget og tilsyn med badeplassen og toalettene i Kystledhytta i løpet av sommersesongen.

 

 

Vi ønsker store og små velkommen til en flott opplevelse på