Branninstruks

1. Ansvar og trivsel

På campingplassen er det mange mennesker som skal gjøre Sand Bade- og Campingplass til et sted der alle skal trives og nyte tilværelsen. Dette forutsetter at vi viser hensyn og respekt for hverandre, og tar opp ting på en saklig og god måte.

Beboerne har skrevet under på at de kjenner til branninstruksen for Sand Bade- og Campingplass AS når de signerer leiekontrakten.

 

2. VARSLINGSPLAN VED BRANN

Ved brann skal beboere varsles og evakueres, melde fra til brannvesenet, forebygge spredning av brann; ved å fjerne eller kjøle ned nærliggende vogner og isolertelt nær branngater på plassen (se kart).

Hvordan skal du opptre ved brann:

 1. REDDE
  1. Evakuer personer fra vogn, fortelt/isolertelt
  2. Evakuer personer fra de nærliggende vognene.
  3. Utfør nødvendig førstehjelp
 2. VARSLE
  1. Varsle brannvesenet på telefon 1 1 0
  2. Varsle vakt/plassdriver på telefon  +47 919 19 307
 3. SLUKKE
  1. Sikre brannstedet og nærliggende vogner og biler.
  2. Prøve å slukke, bruk brannslukningsapparater som står i nærliggende fortelt eller vannslanger som skal ligge ved nærmeste vannpost.
  3. Hjelp brannvesenet til brannstedet. Se til at veier er framkommelige og frie for hindringer.

Daglig leder og driver følger opp leietakere som er utsatt for ulykke pga. brann, gass eller skader forårsaket av elektrisitet, se beredskapsplan.

  3. Åpen ild

  1. Bruk av åpen ild er strengt forbudt, griller kan benyttes på anviste steder eller på brannsikkert underlag (som sand, grus, asfalt ol.)

   

  4. BEBOERNE SKAL EVAKUERES TIL NÆRMESTE MØTEPLASS

  • MØTEPLASS 1: BADEPLASSEN VED KYSTLEDHYTTA;
  • MØTEPLASS 2: FRIOMRÅDET MELLOM CAMPINGEN OG BÅTHAVNA; alle samles og går mot båthavna.
  • MØTEPLASS 3: VAKTA; brukes om det brenner på strandområdet/badeplassen.

  En ansatt går til hvert av møtestedene.

   

  5. Brannslukningsutstyr

  1. Alle vogner skal ha eget brannslukningsapparat stående i forteltet/isolerteltet. Det skal være et godkjent 6 kg pulverapparat.
  2. Det skal også være vannslange montert på hver vannpost som skal benyttes ved en eventuell brann. Plassdriver sørger for vannslanger til de vannpostene som hører til felles vannanlegg. Vogneiere som er tilknyttet de «private» vannpostene, har ansvar for å anskaffe og lagre vannslanger ved disse vannpostene.
  3. Det skal være installert røykvarsler i vogn og isolertelt.
  4. Det er satt opp brannslukningsapparater og vannslanger rundt om på campingplassområdet, på merkede plasser.

   

  6. Gass og propan

  1. Alle vogner og fortelt/isolertelt skal ha gassalarm montert.
  2. Gass og propan utstyr skal være godkjent og vedlikeholdt etter gjeldende regler.
  3. ALLE GASS OG PROPANFLASKER SKAL OPPBEVARES STÅENDE.

   

  7. Interne kjøreveier

  1. Kjøreveier skal være min 3 meter brede.
  2. Parkering av biler etc. som reduserer bredden er ikke tillatt.
  3. Alle leietakere skal bidra til at de interne kjøreveiene inne på campingplassen, veien ned til badeplassen og veien ved gjesteparkeringen utenfor porten er åpne for fri ferdsel.

   

  8. Konsekvenser ved overtredelse av brannistruksen

  Alle leietakere, gjester og andre som oppholder seg på Sand Bade- og Campingplass er forpliktet til å følge Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og de retningslinjer som gjelder for gass- og elektriske installasjoner i campingvogner. Overtredelse av branninstruksen kan dette føre til umiddelbar bortvisning fra plassen.

   

  Mjøndalen 15.03.2017.

  For Sand Bade- og Campingplass AS