Om oss

Sand Bade- og Campingplass består i dag av Sand Camping og Sandsletta badeplass i Holmestrand kommune.

Sand camping har i snart 70 år vært drevet av ulike familier i hver sine tidsepoker. I 2015 var Jorunn og Jørn Gunnar Kristiansen som tok over driften av Sand Camping. Og med på laget i år er datter Oda-Kristine Kristiansen, Tiril H. Valvik, Adrian S. Kittelsen og Morten Turunen.

Campingplassen har i dag ca. 118 sesongplasser og ca. 10-12 gjennomreisende plasser og en teltplass på veien ned til badestranda.

Sand Camping ligger «nede i dumpa» mellom Snekkestad i nord og Hellandvika i sør.

Og det er:

  • Ca. 30 km fra Drammen
  • Ca. 70 km fra Oslo
  • Ca. 60 km fra Kongsberg
  • Ca. 30 km fra Moss
  • Ca. 50 km fra Larvik

Gamle Sand Gård som ligger ved badeplassen, «Kystleden leirsted», drives i dag av Tønsberg kommune og Kystleden i Oslofjorden. Det er mulighet for å leie huset til mindre tilstelninger og leire. Tønsberg kommune har ansvar for utleie fram til St. Hans (ca. 20.juni) og etter ca. 20. august. I tiden fra ca. 20. juni og til ca. 20. august er det Kystleden selv som leier ut lokalitetene.

Sand Bade- og Campingplass AS har ansvar for kioskdrift i Kystledbygget og tilsyn med badeplassen og toalettene i Kystledhytta i løpet av sommersesongen.