Ordensreglement

1. Ansvar, trivsel og opptreden

På campingplassen er det mange mennesker som skal gjøre Sand Bade- og Campingplass til et sted der alle skal trives og nyte tilværelsen. Dette forutsetter at vi viser hensyn og respekt for hverandre, og tar opp ting på en saklig og god måte.

Private eiendeler er leietakers eget ansvar og kan ikke kreves erstattet av de som drifter Sand Bade- og Campingplass.

Det oppfordres til å delta på felles dugnader og arrangementer som blir annonsert ved oppslag på toalettbygget og ved kiosken, og ved informasjonsmøter på plassen.

Utover dette er det noen regler som alle må følge, for at lover og forskrifter for forsvarlig drift av campingplassen skal bli fulgt.

 

2. Barns lek

  1. Barns lek skal foregå slik at den ikke er til sjenanse for andre på plassen.
  2. Sykling er kun tillatt på kjøreveiene.
  3. Ballsparking skal foregå nede på gressplenen på badeplassen.
  4. Det skal vises hensyn til alle barn på leikeplassen.

 

3. Nattero

  1. Det skal være nattero mellom kl. 23.00 og 07.00. Lørdager fra kl. 24.00.
  2. Unødvendig støy skal unngås.
  3. Det skal være ro på lekeplassen etter kl. 22.00.

 

4. Ferdsel med motorisert kjøretøy på campingplass området

  1. Det er kun tillatt å ferdes med motorisert kjøretøy inne på plassen mellom kl. 07.00 til 23.00.
  2. Unntak er syketransport. Er nødetatene kontaktet etter kl. 23.00 må vakt/plassdriver kontaktes for å åpne bommen.
  3. Max kjørehastighet på plassen er 10 km/t (dvs. gangfart). Dette gjelder alle typer kjøretøy; bil, motorsykkel, sykkel, sparkesykkel, skateboard etc.

 

5. Husdyrhold

  1. Det er kun lov å ha 2 husdyr pr. vogn.
  2. Hunder skal holdes i bånd iht. kommunale vedtekter, og alltid innenfor plassens område.
  3. Husk – hundepose!
  4. Katter bør være sterilisert med hensyn til andre katter som ferdes på plassen.
  5. Husdyr må mates fra brett eller skåler, som settes inn i vogn/fortelt om natten. Dette pga. at det tiltrekker eventuelle skadedyr.

 

6. Avfallshåndtering og sanitæranlegget

  1. Avfallskonteinere skal kun benyttes til vanlig husholdningsavfall, som matavfall og restavfall og papp/papir.
  2. Annet avfall skal tas med og kastes av leietaker selv ved nærmeste gjenvinningsstasjonen.
  3. Hold campingområdet fri for søppel. Bruk søppelkonteinerne eller søppeldunkene som står tilgjengelig på området.
  4. Nøkler til sanitæranlegget regnes som Sand Bade- og Campingplass sin eiendom og skal derfor ikke lånes bort til uvedkommende.
  5. Unødvendig opphold på toalettene skal unngås.
  6. Opprettholdelse av god hygiene er alles plikt og ansvar!
  7. Avfallsvann og toalett skal tømmes i eget tømmerom på sanitærbygget.
  8. Advarsler og eventuell bortvisning gjelder for de som skader de hygieniske forholdene på sanitæranlegget og ellers rundt på plassen.

 

Mjøndalen 15.03.2017.

For Sand Bade- og Campingplass AS