Priser

Prisene er oppgitt per døgn.

Bobil/ Campingvogn/ Camplett/ Combicamp:

Kr 450,- inkl strøm

Kr 400,- eksl strøm

Telt+ bil:

Kr 400,- inkl strøm

Kr 350,- eksl strøm

Telt + sykkel:

Kr. 350,- med strøm

Kr. 300,- uten strøm

Andre priser:

Dusj: Kr. 20,- pr. polett

Vaskemaskin/Tørketrommelen: Kr. 50,- pr. polett